אלביט מערכות

 

ספק יקר,

ברצוננו להודות לך על בחירתך לעבוד עם Nipendo.

העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים, לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.

להלן דגשים והנחיות לגבי העבודה מול אלביט מערכות. הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.


כללי

מעתה, כל ההזמנות וקבלות הטובין יוצגו ב- Nipendo.

הפורטל הינו אינטראקטיבי ויש לשלוח באמצעותו את החשבונית ישירות אל אלביט.

כלל ההתכתבויות הנוגעות להזמנה או לחשבונית יעשו באמצעות הפורטל דרך לשונית "משימות שנשלחו".


תהליך עסקי

קבלת הזמנה מאלביט מערכות והצגתה בפורטל Nipendo

קבלת מסרי "קבלת טובין" מאלביט מערכות אל הפורטל.

משלוח חשבונית מס על בסיס ההזמנה

קבלת מסר סטאטוס חשבונית מאלביט מערכות

שליחת משימה לאלביט מערכות - שאלה תשובה / בקשה להיתר חריגה


חשבוניות

חשבונית אחת תתייחס להזמנה אחת בלבד.

חשבוניות עבור אספקת טובין חייבות לכלול את מספרי תעודות המשלוח.

כל חשבונית תיבדק אל מול ההזמנה והקבלות התואמות. במקרה שבו לא קיימת עדיין קבלה – החשבונית תמתין בפורטל עד להגעת הקבלה.

יש לשים לב כי נתוני החשבונית המוקלדים בפורטל חייבים להיות זהים לנתוני תמונת חשבונית המקור כפי שיצאה ממערכת המידע שלך.

במידה והחשבונית בסטאטוס "נדחתה", יש לטפל בהתאם לסיבת הדחייה הרשומה בפרטי החשבונית:

א. לתקן את החשבונית בפורטל או לשלוח חשבונית חדשה.

ב. ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי באלביט מערכות.

מסמכים נלווים לחשבונית - במידה ויש ברשותך מסמכים שעליך לצרף לחשבונית, יש לצרף את המסמכים הנלווים בנפרד לתמונת החשבונית ולהעלותם כצרופה נפרדת במעמד העלאת החשבונית או בשלב מאוחר יותר.


שאלה תשובה / בקשה להיתר חריגה

באפשרותך לשלוח לאלביט מערכות שאלה בנוגע להזמנה מסויימת או לשלוח בקשה להיתר חריגה במידת הצורך בלשונית 'משימות שנשלחו'.

כל השאלות והבקשות יופיעו בלשונית 'משימות שנשלחו', שם תוכלו לבצע מעקב אחר משימות ישנות ולפתוח משימות חדשות.

אלביט מערכות ישלחו מענה לכל משימה והוא יוצג במסך המשימה ששלחת.

מדריכים לשימוש במודול זה מופיעים ב'מאמרים קשורים' בתחתית העמוד ("מדריך למשתמש מודול משימות - שאלה תשובה / בקשה להיתר חריגה").


שים לב - יש לציין בפרטי מטבע כי מטבע החשבונית זהה למטבע ההזמנה. כלומר, במידה וההזמנה דולרית, גם מטבע החשבונית דולרי.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר