אלביט מערכות

 

 ספק יקר, 

ברצוננו להודות לך על בחירתך לעבוד עם Nipendo.

העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים, לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.

להלן דגשים והנחיות לגבי העבודה מול אלביט מערכות. הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.

  

תהליך עסקי

קבלת הזמנה מאלביט מערכות והצגתה בפורטל Nipendo

קבלת מסרי "קבלת טובין" מאלביט מערכות אל הפורטל.

משלוח חשבונית מס על בסיס ההזמנה 

קבלת מסר סטאטוס חשבונית מאלביט מערכות

 

חשבוניות

חשבונית אחת תתייחס להזמנה אחת בלבד.

חשבוניות עבור אספקת טובין חייבות לכלול את מספרי תעודות המשלוח.

כל חשבונית תיבדק אל מול ההזמנה והקבלות התואמות. במקרה שבו לא קיימת עדיין קבלה – החשבונית תמתין בפורטל עד להגעת הקבלה. 

יש לשים לב כי נתוני החשבונית המוקלדים בפורטל חייבים להיות זהים לנתוני תמונת חשבונית המקור כפי שיצאה ממערכת המידע שלך.

 

במידה והחשבונית בסטאטוס "נדחתה", יש לטפל בהתאם לסיבת הדחייה הרשומה בפרטי החשבונית:

א. לתקן את החשבונית בפורטל או לשלוח חשבונית חדשה.

ב. ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי באלביט מערכות.

שים לב- יש לציין בפרטי מטבע כי מטבע החשבונית זהה למטבע ההזמנה. כלומר, במידה וההזמנה דולרית, גם מטבע החשבונית דולרי.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר