סטטוס חשבונית

להלן רשימת הסטטוסים האפשריים לחשבוניות:


| החשבונית סיימה את הבדיקות האוטומטיות בהצלחה ונשלחה אל מערכת המידע של הלקוח. יש לשים לב- סטטוס זה תקין ל24 שעות בלבד.
| החשבונית נקלטה במערכת הלקוח, וכעת היא עוברת בדיקות פנימיות על ידי הגורמים הרלוונטיים.
| החשבונית טרם נקלטה בצד הלקוח, היא ממתינה לעדכון על מנת להמשיך את תהליך הבדיקות. מומלץ להיכנס ללשונית "בדיקות" במטרה לראות מדוע החשבונית בסטטוס זה. ניתן לתקן חלק .
מהנתונים באמצעות לשונית תיקון חשבונית.
בנוסף, ניתן לראות הסבר מלא על סטטוס ממתינה כאן - סיבות לחשבונית בסטטוס "ממתינה".
| החשבונית נדחתה על ידי הבדיקות האוטומטיות או על ידי הלקוח, יש להיכנס לתצוגת חשבוניות שנשלחו למסמך החשבונית במטרה לאתר את סיבת הדחיה.
 להלן הנחיות לאיתור סיבת הדחיה  מדוע החשבונית נדחתה?
במקרים מסוימים ניתן לתקן חלק מהנתונים באמצעות לשונית  תיקון חשבונית.
| החשבונית אושרה לתשלום על ידי הלקוח.
| החשבונית שולמה ע"י הלקוח.
| הלקוח ביטל את החשבונית.

הערה

הסטטוסים המוצגים הינם כלל הסטטוסים האפשריים במערכת ניפנדו 
רשימת הסטטוסים האפשריים עבור כל חשבונית נקבעים ע"י הלקוח.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר