חיפוש מתקדם

בכל המודולים קיימת האפשרות לבצע חיפוש מורחב המתבסס על פרמטרים שונים.


תחילה נכנס למודול הרצוי מתוך התפריט הראשי נבחר באפשרות "חיפוש מתקדם" בצידו השמאלי של המסך.

מוצגות כל אפשרויות הסינון לפי מגוון פרמטרים רלוונטיים למודול שנבחר.

בסיום הגדרת החיפוש נלחץ על "חפש" בתחתית המסך.

טיפ

באפשרותך לשמור את החיפושים הנפוצים שלך לצורך שימוש חוזר. אופציה זו תחסוך לך את הגדרת החיפוש המתקדם בכניסה הבאה למערכת.

לתשומת ליבך

לכל מודול אפשרויות סינון שונות

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר