צפייה במסמך

אופן הצפייה במסמכים בפורטל זהה בין המודולים השונים.

נכנס דרך התפריט הראשי לאפשרות הרצויה.

נבצע סינון באמצעות חיפוש מהיר/ חיפוש מתקדם.

 נלחץ לחיצה כפולה על שורת המסמך.

בחלק העליון מוצג סרגל הקישורים העיסקיים- כל מסמך שמקושר למסמך הנוכחי יתוייק בו, לחיצה על המסמך מתוך הסרגל תציג את עמוד המסמך.

לחיצה על "החץ הירוק" תחזיר למסך הקודם.
כל מסמך בנוי מלשוניות, לכל מודול לשוניות שונות.
כל לשונית חושפת מידע נוסף אודות המסמך.
בחלק העליון של התצוגה ניתן לזהות את האפשרויות לביצוע הרלוונטיות למסמך זה

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר