סיבות לחשבונית בסטטוס "ממתינה"

חשבונית תכנס לסטטוס ממתינה מכמה סיבות, ניתן לזהות את הסיבה בלשונית "בדיקות":

1. אי קיום קבלת מלאי- הלקוח טרם הקליד קבלת מלאי במערכת.

אחריות הלקוח להקליד את קבלת המלאי, לאחר הקלדת הקבלה החשבונית תבדק אל מול נתוני קבלת המלאי.

2. קיימת קבלת מלאי אך אין התאמה במספר תעודת המשלוח שהוקלד בחשבונית לבין מספר תעודת המשלוח שהוקלד בקבלה.ניתן לערוך בלשונית תיקון חשבונית את הנתון "מספר תעודת משלוח" ולהתאימו למספר שמוצג בקבלת מלאי.

3. ממתינה להמשך בדיקה של הלקוח- החשבונית ממתינה להמשך בדיקה של משתמש מערכת מצד הלקוח.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר