מדוע החשבונית נדחתה?

את סיבת הדחיה ניתן לזהות בפורטל בתצוגת החשבונית.

נכנס למסך "חשבוניות שנשלחו", נלחץ לחיצה כפולה על שורת החשבונית.

שלושה מקורות לדחיית חשבונית:

1. דחייה בעקבות כשלון בבדיקות הוולידציה של המערכת- כל חשבונית הנשלחת דרך פורטל Nipendo מועברת סט של בדיקות אוטומטיות הנקבעות על ידי הלקוח במעמד החיבור לפורטל.

את רשימת הבדיקות ניתן לראות בגוף החשבונית בלשונית "בדיקות".

בדיקה שנכשלה מסומנת באדום ובדיקה שעברה בהצלחה מסומנת בירוק.

חשבונית שנכשלה בבדיקות לא תשלח אל הלקוח, במקרים מסוימים ניתן ל-"שחרר" את החשבונית מסטטוס "נדחתה" ע"י השלמה/תיקון של פרטים חסרים באמצעות לשונית תיקון חשבונית.

2. דחיית לקוח ידנית - לאחר בדיקה ידנית של איש כספים מטעם הלקוח, התקבלה החלטה לדחות את החשבונית בהתאם לנהלי החברה. בכל סיבה שהדחייה מגיעה מצד הלקוח יש לפנות ללקוח לבירור הסיבה במידה ואינה ברורה.

3. דחיית לקוח אוטומטית - החשבונית הגיעה למערכת הלקוח, שם נתקלה בבדיקות הלקוח הפנימיות שמצאו כי היא אינה עומדת בדרישות הסף של הלקוח.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר