צ'ק פוינט

ספק יקר,

ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם פורטל Nipendo.

העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.

הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.

תהליך עבודה

 • קבלת הזמנה/עדכון הזמנה מהלקוח.
 • אין צורך באישור הזמנה.
 • הפקת חשבונית כנגד ההזמנה.
 • קבלת סטאטוס טכני מהלקוח אודות קליטת החשבונית – "נקלטה".
 • קבלת אישור חשבונית כולל מועד תשלום מתוכנן – "אושרה".
 • קבלת סטאטוס תשלום מהלקוח בסמוך לריצת התשלום – "שולמה".
 • קבלת מסר דחייה מהלקוח במקרה של אי התאמה כולל תיאור סיבת הדחייה.

חשבונית מס

במעמד יצירת החשבונית - יש להקפיד על הזנת הערה\תיאור החשבונית בשפה האנגלית.

ההערה צריכה להיות תמציתית ומטרתה לתאר את מהות השירות שניתן ללקוח.

לדוגמא: consulting hours  01.2018

חשבוניות עסקה

 • חשבונית העסקה תשלח כנגד הזמנה ותקבל את אותם סטאטוסים מהלקוח כמו חשבונית מס.
 • כמו בחשבונית מס, גם כאן יש להקפיד על הזנת הערה\תיאור לחשבונית באנגלית.
 • עם תשלום חשבונית העסקה ע"י הלקוח (מקביל פחות או יותר לקבלת מסר "שולמה"), יש להפיק חשבונית מס כנגד חשבונית העסקה (לא כנגד ההזמנה).
 • חשבונית המס שתשלח כנגד חשבונית עסקה ששולמה, תיעצר בסטאטוס "ממתינה" בפורטל עד לקליטה ידנית של משתמש מטעם הלקוח ועדכון הסטאטוס ל- "אושרה\שולמה" בפורטל.

הערה

תהליך העבודה משתנה מלקוח ללקוח בהתאם להחלטתו

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר