חשבוניות מניפנדו

בפורטל מוצגות חשבוניות החיוב עבור השימוש במערכת.

החשבוניות מוצגות באפשרות "חשבוניות שהתקבלו" בתפריט הראשי.

במסך הבא, תוצג רשימת החשבוניות.

לחיצה כפולה על שורת החשבונית תציג אותה.

לתשומת ליבך

כדי לראות חיובים קודמים, ניתן לשנות את קריטריון התקופה (מעל טבלת החשבוניות) או להשתמש באפשרות חיפוש המתקדם

טיפ

לידיעתך ניתן להדפיס ו/או לשמור על שולחן העבודה את תמונת החשבונית. ראה קטגוריה פעולות על מסמכים

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר