שליחת חשבונית עסקה

הערה

האפשרות לשליחת חשבונית עסקה תלויה בהגדרות הלקוח.

התהליך בנוי משישה שלבים, בכל שלב נמלא את שדות החובה המסומנים בכוכבית(*).

1. נבחר באפשרות "שלח חשבונית עסקה" מתוך התפריט הראשי.
2. נטען את תמונת החשבונית בצידו השמאלי של המסך.

לתשומת לבך

תמונת החשבונית צריכה להיות מקור/ העתק נאמן למקור.

3. הסיסמא לחתימה דיגיטלית מוזנת באופן אוטומטי, אלא אם כן הגדרת אחרת ואז יש לפנות אל מנהל המערכת שהגדרתם במעמד החיבור אל Nipendo.

בסיום נלחץ על "חתום".

4.  נמלא את כל נתוני החשבונית בצידו הימני של המסך בהתאם להנחיות הבאות:
  • שלב ראשון- בחר את הלקוח מתוך הרשימה, במידה ושם הלקוח אינו מוצג נלחץ על האפשרות "חפש עוד לקוחות" ונאתר את הלקוח.
  • , שלב שני- נבחר את מסמך המקור עליו מבוססת החשבונית, נזין את מספר תעודת המשלוח במידת הצורך ונלחץ על כפתור הבא.
  •  שלב שלישי- נוודא כי הנתונים מוקלדים נכון בסעיף א+ב ונמלא את הנתונים בסעיף ג.בסיום נלחץ על כפתור הבא.

בסיום נלחץ על "הבא".

  • לב רביעי- מוצגות שורות החשבונית מתוך מסמך המקור, במידה ויש לערוך את השורות נלחץ על "ערוך שורות" ונעדכן את הסכומים/כמויות הרלוונטיות - לפני מע"מ
  • יש לשים לב שהסכום שמופיע בצד שמאל למטה נכון - כולל מע"מ 

בסיום נלחץ על "הבא"

  • שלב חמישי- הוספת ההערה היא בהתאם להנחיית הלקוח, במידה וחובה להזין הערה השדה יהיה מסומן כשדה חובה.

 בסיום נלחץ על "אשר ושלח".

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר