הוספה וצפיה בצרופות - מסמכים נלווים

ניתן לצרף מסמכים נלווים לכל מסמך עיסקי בפורטל.

התהליך זהה לכל המסמכים.

הערה

צרופה ללקוח תעשיה אווירית- שם הקובץ צריך להכיל רק מספרים ללא אותיות/ תוים נוספים. 
צרופה ללקוח משרד הביטחון-גודל הקובץ צריך להיות עד 2MB.

תחילה נכנס לתצוגת ה"חשבוניות שנשלחו".

ללחוץ קליק ימני על שורת החשבונית ולבחור באפשרות "הוסף צרופה".

יש לטעון את הקובץ על ידי לחיצה על "חפש".

ניתן לשייך את הצרופה לשורה מסויימת על ידי בחירה באפשרות "שורה במסמך".

לאחר מכן, עליך לבחור את השורה הרלוונטית מתוך הרשימה.

ובסיום נלחץ על "הוסף צרופה".

תצוגת חשבוניות שנשלחו יהיה חיווי להמצאות צרופה למסמך.

לחיצה כפולה על שורת החשבונית תציג את פרטי החשבונית, בחלק העליון של התצוגה ניתן לזהות את הצרופות שצורפו.

לחיצה על החיווי הסגול תציג את תמונת הצרופה.

לתשומת לבך

לא ניתן למחוק צרופה שנוספה לפורטל

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר