שטראוס

ספק יקר,
ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם פורטל Nipendo.
העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים, לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.
הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך קליטת ואישור החשבוניות.

תהליך עסקי
קבלת הזמנה משטראוס והצגתה בפורטל Nipendo
אין צורך באישור הזמנה על ידי הספק.
אספקת הטובין/ שירות על ידי הספק.
קבלת מסר "קבלת טובין/ שירות" משטראוס אל הפורטל.
שליחת חשבונית מס על בסיס קבלת הטובין 
קבלת מסר סטאטוס חשבונית משטראוס.

מודולים נתמכים

 -  הזמנות/ עדכוני הזמנות

 -  קבלות טובין

 -  חשבוניות מס

 -  חשבוניות עסקה

 -  תשלומים

 -  תנועות יומן


חשבונית מס
חשבוניות עבור תהליכים ייצוריים חייבות לכלול את מספר תעודת המשלוח.
כל חשבונית תיבדק אל מול ההזמנה והקבלה התואמות. במקרה שבו לא קיימת קבלה עדיין – החשבונית תמתין בפורטל עד להגעת הקבלה.
מסטאטוסים אפשריים לחשבונית:

 1.  בתהליך- החשבונית נקלטה במערכות הלקוח.

 2.  אושרה- החשבונית אושרה לתשלום.

 3.  שולמה- החשבונית שולמה/ נכללת בריצת התשלום הקרובה.

 4.  נדחתה- החשבונית נדחתה לטיפולו של הספק, במקרה זה תופיע סיבת דחייה ברורה ע"מ שהספק יוכל לטפל בנושא.


חשבוניות עסקה
חשבונית העסקה תשלח כנגד הזמנה ותקבל את אותם סטאטוסים מהלקוח כמו חשבונית מס.
לאחר קבלת התשלום עבור חשבונית העסקה, יש לשלוח חשבונית מס קבלה – מסמך המקור של החשבונית יהיה "חשבונית העסקה" ששולמה/ אושרה בפורטל.
חשבונית מס הקבלה תיבדק אל מול נתוני חשבונית העסקה ותועבר אל הלקוח באופן אוטומטי.

הערה

תהליך העבודה משתנה מלקוח ללקוח בהתאם להחלטתו

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר