תנועות יומן

במסך זה יוצג פירוט תנועות היומן (כרטסת).

הנתונים מתעדכנים על ידי הלקוח.

נבחר מהתפריט הראשי באפשרות "תנועות יומן".
בעמודה "פרטי סטאטוס" ניתן לזהות אם התשלום התקבל, במידה והתקבל ניתן לזהות בעמודה "תאריך תשלום" את מועד התשלום.

סטאטוסים נפוצים:

קיזוז

פתוח (טרם שולם)

סגור (שולם)

טיפ

מומלץ להשתמש ב"חיפוש המתקדם" ובכך לייעל את העבודה במסך זה.

הערה

האפשרות לצפיה ב"תנועות יומן" מוגדרת ע"י הלקוח.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר