תשלומים (תקבולים)

במסך תשלומים ניתן לצפות בפרטי התשלומים שהועברו על ידי הלקוח. 
עבור כל תשלום ניתן לקבל את רשימת החשבוניות המרכיבות אותו.
נכנס דרך התפריט הראשי ל"תשלומים שהתקבלו".
 לחיצה כפולה על שורת התשלום תציג את הפירוט המלא אודותיו.
במסך הפירוט ניתן לזהות את הנתונים הבאים:
  • פרטי הבנק של מקבל התשלום.
  • פירוט מספרי החשבוניות שמרכיבות את הסכום.
  • תמונת התשלום (רלוונטי לחלק מהלקוחות).

טיפ

לידיעתך ניתן להדפיס ו/או ליצא לאקסל את פירוט התשלום. ראה קטגוריה פעולות על מסמכים

הערה

האפשרות לצפיה בתשלומים מוגדרת ע"י הלקוח.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר