תשלומים (תקבולים)

במסך תשלומים ניתן לצפות בפרטי התשלומים שהועברו על ידי הלקוח. 

עבור כל תשלום ניתן לקבל את רשימת החשבוניות המרכיבות אותו.
נכנס דרך התפריט הראשי ל"תשלומים שהתקבלו".
 לחיצה כפולה על שורת התשלום תציג את הפירוט המלא אודותיו.

במסך הפירוט ניתן לזהות את הנתונים הבאים:

-פרטי הבנק של מקבל התשלום.

-פרטי מעביר התשלום- הלקוח

-פרטי בנק מקבל התשלום

-פרטי התשלום

-פירוט סוגי התשלומים / הורדות שבוצעו במסגרת התשלום.

-נתוני החשבוניות שמרכיבות את הסכום ששולם.

-במידה וקיימת הורדת מס במקור, סכום ההורדה יוצג ברמת החשבונית.

-תמונת התשלום (רלוונטי לחלק מהלקוחות).בחלק העליון של התצוגה ניתן לזהות את הצרופות שצורפו.

לחיצהעל החיווי הסגול תציג את תמונת הצרופה אותה ניתן לשמור כקובץ PDF

נוכל לחפש תשלום מסויים בחיפוש הרגיל או בחיפוש המתקדם

בתפריט החיפוש המתקדם מוצגות כל אפשרויות הסינון לפי מגוון פרמטרים רלוונטיים למודול שנבחר.

בסיום הגדרת החיפוש נלחץ על "חפש" בתחתית המסך.

טיפ

לידיעתך ניתן להדפיס ו/או ליצא לאקסל את פירוט התשלום. ראה קטגוריה פעולות על מסמכים

הערה

האפשרות לצפיה בתשלומים מוגדרת ע"י הלקוח.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר