נשר

נשר דגשים לספקי WI

כללי

ספק יקר,

 ראשית, ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם Nipendo. 
להלן מספר הנחיות ודגשים בנושא שליחת החשבוניות אל נשר באמצעות מערכת Nipendo.
 הנחיות ודגשים אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.
מעתה, כל ההזמנות וקבלות הטובין/ שירות יוצגו ב- Nipendo.
הנתונים המוצגים משקפים לספק את תמונת העסקה המלאה מול נשר, משלב ההזמנה ועד תשלום החשבונית.
הפורטל הינו אינטראקטיבי ויש לשלוח באמצעותו את החשבונית ישירות אל נשר.

מסרים בתהליך
        -הזמנות רכש (טובין + שירות)
        -קבלות (טובין או שירות)
         -חשבונית מס
         -חשבונית עסקה
         -צרופות
         -הודעת תשלום

הזמנות

       יש לאשר את ההזמנות שנשלחות אליך דרך המערכת.

        הזמנות מסוג Global Order יהיו עם מחיר 0.01 ליחידה

קבלות

-לאחר אספקת הסחורה, תבוצע קליטת טובין במחסני הלקוח.
-קבלת הטובין תיווצר על בסיס מספר תעודת המשלוח שהפקת.
-קבלות אלו ישודרו לפורטל ותוכל לצפות בהן בכל נקודת זמן.

-החשבונית שתעביר בגין אותה אספקה, תבדק אל מול הנתונים בקבלת הטובין

חשבוניות מס

  מרגע זה, משלוח כל החשבוניות יבוצע דרך Nipendo בלבד.
        - חשבונית אחת תתייחס להזמנה אחת בלבד (על החשבונית להיות בדידה- לא תהיה תמיכה בחשבוניות מרכזות).
       -  בהזמנה מופיע כפתור ייעודי ליצירת חשבונית. 
       -  ניתן לשלוח מספר חשבוניות עבור הזמנה אחת.
       -  במעמד משלוח החשבונית יש להקליד את כל מספר החשבונית (אותיות ומספרים).
       -  במידה וישנה קבלה במערכת, מומלץ לשלוח את החשבונית על בסיס הקבלה.
       -  במידה ואין קבלה מתאימה במערכת, ניתן לשלוח את החשבונית על בסיס ההזמנה.
       -  תאריך התשלום - יתקבל מהלקוח לאחר אישור החשבונית.
       -  יש לשים לב כי נתוני החשבונית המוקלדים בפורטל חייבים להיות זהים לנתוני תמונת חשבונית המקור כפי שיצאה ממערכת המידע שלך.
       -  בהגשת חשבונית חובה להזין מספר תעודת משלוח. במידה ולא קיימת תעודת משלוח, יש להזין בשדה זה את מספר החשבונית.
        - מטבעות - על כותרת החשבונית להיות ש"ח. עבור הזמנות עם שורות מט"ח נדרש להעביר שער המרה ברמת שורה על פי השער הקיים בתאריך החשבונית.

       -  מסמכים נלווים לחשבונית - במידה ויש ברשותך מסמכים שעליך לצרף לחשבונית, יש לצרף את המסמכים הנלווים בנפרד לתמונת החשבונית ולהעלותם כצרופה נפרדת במעמד העלאת החשבונית או                   בשלב מאוחר יותר.
       

חשבוניות עסקה

כללי העבודה בחשבונית עסקה זהים לאלו הקיימים בחשבונית מס, למעט הדגשים הבאים:
       -  חשבונית העסקה תשלח במסך המתאים לחשבוניות עסקה.
       -  בהזמנה מופיע כפתור ייעודי ליצירת חשבונית עסקה.
     -    לאחר קבלת התשלום עבור חשבונית העסקה, יש לשלוח חשבונית מס קבלה. במסך חשבונית העסקה יופיע כפתור ייעודי ליצירת חשבונית מס קבלה (לאחר אישור חשבונית).
     -    ניתן לשלוח חשבונית מס קבלה אחת לחשבונית עסקה. 
סטאטוס החשבוניות:
   ממתינה - החשבונית ממתינה ב- Nipendo לטיפול הספק או נשר. יש לטפלה בהתאם לסיבת הדחייה המופיעה בפורטל:
         תיקון החשבונית בפורטל או שליחת חשבונית חדשה.
         המתנה לטיפול החשבונית על ידי נשר.
נדחתה - החשבונית נדחתה על ידי Nipendo או נשר ויש לטפלה בהתאם לסיבת הדחייה המופיעה בפורטל:
         תיקון החשבונית בפורטל או שליחת חשבונית חדשה.
         במידה וקיימת מחלוקת עסקית, ניתן ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי בשערי צדק.
בתהליך - החשבונית עברה את בדיקות הוולידציה בהצלחה וכעת נמצאת בתהליך אישורים פנימי בנשר
         אושרה - החשבונית אושרה לתשלום. תאריך התשלום הצפוי יופיע במסך החשבונית.

         שולמה - החשבונית שולמה.

הערה

תהליך העבודה משתנה מלקוח ללקוח בהתאם להחלטתו

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר