אישור/ דחיית הזמנה ברמת שורה

ניתן להעביר התיחסות לחלק משהשורות בהזמנה

תחילה יש להיכנס בתפריט ל"הזמנות לקוח".

יש לפתוח את ההזמנה באמצעות לחיצה כפולה על שורת ההזמנה הרלוונטית.

במסך הבא נלחץ על "אשר/דחה את ההזמנה".

כעת, נסמן "אישור" או "דחיה" על כל שורה בהזמנה.

במידה ובחרתם לדחות את השורה יש לציין את סיבת הדחיה בשדה הרלוונטי.

בסיום נלחץ על "שלח מענה"

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר