סטטוסים להזמנה

רשימת הסטטוסים האפשריים להזמנות:


|      הזמנה חדשה הגיעה בעבור הספק.
|      התקבל עדכון להזמנה מהלקוח .
|      התקבל אישור מהספק אודות ההזמנה )עבור כל השורות( .
|      חלק משורות ההזמנה אושרו ע"י הספק )השאר נדחו( .
|      הספק הגיב רק לחלק משורות ההזמנה - ישנן שורות חדשות / מעודכנות שיש להגיב עליהן
|      כלל שורות ההזמנה נדחו ע"י הספק .

|      הספק שלח בקשה לשינוי לצורך אישור הלקוח
|      ההזמנה כולה בוטלה ע"י הלקוח .
|      נתקבל סטטוס מהלקוח אודות השלמת תהליך ההזמנה

|      נשלחה בקשה לביטול ההזמנה לצורך אישור ע"י הספק

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר