ניטו טק

ספק יקר,

ראשית, ברצוני להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם nipendo. 

להלן מספר דגשים מרכזיים לגבי משלוח החשבונית אל ניטו טק באמצעות מערכת nipendo.

הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.

בעקבות ההתחברות אל nipendo, לא יבוצע כל שינוי בתהליכים העסקיים מול ניטו טק.

כללי

מעתה, כל ההזמנות וקבלות הטובין יוצגו ב nipendo

הנתונים המוצגים משקפים לספק את תמונת העסקה המלאה מול ניטו טק, משלב ההזמנה ועד התשלום.

הפורטל הינו אינטראקטיבי ויש לשלוח באמצעותו את החשבונית ישירות אל ניטו טק.

תהליך עסקי:

1. קבלת הזמנות רכש.

2. קליטת קבלות טובין.

3. משלוח חשבונית מס על בסיס מסמך המקור (הזמנה/ קבלה)

4. קבלת סטאטוס לחשבונית.

חשבונית מס

1.מרגע זה, משלוח כל החשבוניות יבוצע דרך nipendo בלבד.

2. חשבונית אחת תתייחס להזמנה אחת בלבד.

3. ניתן לשלוח מספר חשבוניות עבור הזמנה אחת.

4. חשבונית יכולה להתייחס לתעודת משלוח אחת בלבד.

5. במעמד משלוח החשבונית יש להקליד את כל מספר החשבונית (אותיות ומספרים).

6. ניתן לשלוח חשבונית עד 6 חודשים מתאריך הפקתה.

7. במידה וישנה קבלה במערכת, מומלץ לשלוח את החשבונית על בסיס הקבלה.

8. אם אין קבלה מתאימה במערכת, ניתן לשלוח את החשבונית על בסיס ההזמנה.  אי קיום של קבלה תעכב את קליטת החשבונית ולכן במידה ובידכם קבלה חתומה אנא העבירו אותה בהקדם לקניינים בניטו טק על מנת שיטפלו בכך

9. יש לשים לב כי נתוני החשבונית המוקלדים בפורטל חייבים להיות זהים לנתוני תמונת חשבונית המקור כפי שיצאה ממערכת המידע שלך.

10. יש להזין בשורת החשבונית מחיר ליחידה לא כולל מע"מ ואחרי הנחה.

11. יש להקפיד ששורות ההזמנה בחשבונית תואמות לשורות ההזמנה בהזמנה ובקבלת הטובין שנשלחה מניטו טק.

12. מטבע החשבונית הנדרש הוא שקל בלבד.

13. מסמכים נלווים לחשבונית - במידה ויש ברשותך מסמכים שעליך לצרף לחשבונית, יש לצרף את המסמכים הנלווים בנפרד לתמונת החשבונית ולהעלותם כצרופה נפרדת במעמד העלאת החשבונית או בשלב מאוחר יותר.

14. זיכויים - נדרש לציין בחשבונית הזיכוי את מס' חשבונית המקור, ולבצע זיכוי מלא בלבד.

סטאטוס החשבונית:

ממתינה- החשבונית ממתינה לטיפול בהתאם לסיבה המפורטת בלשונית הבדיקות:

1. לתקן את החשבונית בפורטל או לשלוח חשבונית חדשה – באחריות הספק.

2. להמתין לטיפול החשבונית על ידי הלקוח.

נדחתה- במידה והחשבונית בסטאטוס "נדחתה", יש לטפל בהתאם לסיבת הדחייה המופיעה בפורטל:

1. לתקן את החשבונית בפורטל או לשלוח חשבונית חדשה.

2. במידה וקיימת מחלוקת עסקית, ניתן ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי בניטו טק.

אושרה- החשבונית אושרה לתשלום על ידי הלקוח, ותשולם בהתאם לתנאי התשלום.

הערה

תהליך העבודה משתנה מלקוח ללקוח בהתאם להחלטתו

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר