דחייה בגין מספר שורה בהזמנה שגוי

סיבת הדחייה: מספר שורת ההזמנה אשר צויין בשורת החשבונית לא קיים בהזמנה המקושרת.

הסבר: כאשר מתבצעות בדיקות מול שורת ההזמנה, המערכת מחפשת את השורה שצויינה בחשבונית. במידה והיא לא קיימת בהזמנה המקושרת, תדחה החשבונית.

פעולות לביצוע: יש לאתר את מספר השורה הנכון אשר קיים בהזמנה ולתקן את החשבונית באמצעות לשונית "תיקון חשבונית".

הנחיות: 

1. יש להכנס ל"הזמנות לקוח" ולהכנס להזמנה בלחיצה כפולה. 

2. יש להכנס בלשוניות למעלה ל"פריטים" ולראות את מספרי השורות שקיימות בהזמנה.

3. יש לחזור לחשבונית שנשלחה ולהכנס אלייה בלחיצה כפולה.

4. יש להכנס ללשונית למעלה "תיקון חשבונית" ובתחתית לשנות את מספר השורה במלבן המתאים.

5. בסיום יש ללחוץ "אשר ושלח".

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר