שליחת חשבונית זיכוי

קיימת אפשרות לשליחת חשבונית זכוי דרך פורטל ניפנדו.

1. ראשית, נלחץ על "שלח חשבונית דיגיטלית" מהתפריט הראשי.2. עליך לבחור את הלקוח אליו החשבוניות מיועדת. במידה ושם הלקוח אינו מופיע ברשימה מטה נלחץ על "חפש עוד לקוחות" ונחפש את שם הלקוח .  

3.  נמלא את כל שדות החובה בהתאם לתמונת החשבונית.
נתוני כותרת:
מספר חשבונית, תאריך חשבונית, מספר תעודת משלוח.
נתוני חשבונית:
נשנה בשדה "סוג החשבונית" את החיוב לזיכוי.
בשדה "מקור החשבונית" נבחר את סוג המסמך שעליו נרצה לבסס את חשבונית הזיכוי, בשדה מתחת יש לבחור את מספר המסמך.
פרטי מטבע:
מטבע ההזמנה מוצג באופן אוטומטי לאחר בחירת מסמך המקור, עליך לבחור את מטבע החשבונית בהתאם להנחיית לקוח.
בסיום נלחץ על "הבא".

4. כעת, עליך לבחור את שורות החשבונית מתוך שורות מסמך המקור שנבחר קודם. נערוך את הכמויות והסכומים בהתאם לחשבונית.

לתשומת לבך

הסכומים צריכים להיות בעלי ערך חיובי, אין צורך להוסיף מינוס לפני הסכום.

בסיום נלחץ על "הבא".

5. במסך הבא ניתן להוסיף הנחה, לשנות את אחוז המעמ.
בסיום נלחץ על "הבא".
6. במסך הנוכחי חשוב לוודא כי כל הנתונים הוקלדו נכון וקיימת התאמה מלאה לתמונת החשבונית.
בסיום נלחץ על "שלח חשבונית".

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר