בנק ישראל

ספק יקר,

ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם Nipendo.

העבודה המשותפת צפויה לתרום לשני הצדדים ע"י זירוז תהליכי תשלום וצמצום תקלות ואי-הבנות.

הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך קליטת ואישור החשבוניות.


תהליך עסקי

 • קבלת הזמנה מבנק ישראל והצגתה בפורטל nipendo.
 • יש צורך באישור הזמנה על ידי הספק (חובה)
 • אספקת הטובין/ שירות על ידי הספק – אין להתחיל בעבודה לפני קבלת הזמנה לפורטל. על הספק לוודא שסכום ההזמנה תואם לעבודה שתבוצע.
 • שליחת חשבונית מס על בסיס ההזמנה – ניתן לשלוח חשבונית בסכום שווה או קטן מסכום ההזמנה.
 • קבלת מסר סטאטוס חשבונית מבנק ישראל.


מודולים נתמכים

 • הזמנות/ עדכוני הזמנות
 • חשבוניות מס
 • חשבוניות עסקה (פרופורמה)


חשבונית מס

 • חשבונית אחת תתייחס להזמנה אחת ולתעודת משלוח אחת בלבד.
 • חשבוניות עבור אספקת טובין חייבות לכלול את מספר תעודת המשלוח.
 • החשבונית תיבדק אל מול נתוני ההזמנה התואמת.
 • על הספק לשייך את החשבונית אל שורת/ שורות ההזמנה המתאימה בלבד. חשבונית אשר תקושר לשורת הזמנה לא מתאימה – תידחה ותועבר לטיפול הספק.
 • בעת הגשת חשבונית עבור הזמנת טובין יש לצרף לחשבונית את תעודת המשלוח החתומה.
 • בעת הגשת חשבונית עבור הזמנת יועצים יש לצרף לחשבונית את גיליון השעות (אקסל).
 • יש לצרף צרופות לחשבוניות שנשלחו עבור הזמנות טובין או יועצים. חשבוניות ללא צרופות ייכנסו להמתנה. במידה ולא יצורפו צרופות תוך 24 שעות החשבוניות יידחו.
 • חשבוניות שיישלחו עם סכום גבוה יותר מההזמנה (ברמת השורה) ייכנסו להמתנה. במידה והלקוח לא יעדכן את ההזמנה בהתאם תוך 10 ימים, החשבוניות יידחו.
 • סטאטוסים אפשריים לחשבונית:

 1. בתהליך- החשבונית נקלטה במערכות בנק ישראל.
 2. אושרה- החשבונית אושרה לתשלום.
 3. נדחתה- החשבונית נדחתה לטיפולו של הספק. במקרה זה תופיע סיבת דחייה ברורה ע"מ שהספק יוכל לטפל בנושא.


חשבונית עסקה

 • חשבונית העסקה תשלח כנגד הזמנה ותקבל את אותם סטאטוסים מבנק ישראל כמו חשבונית מס.
 • ניתן לשלוח חשבונית עסקה רק עבור הזמנה אשר מסומנת כהזמנת עסקה – סוג ההזמנה יכלול את המלה עסקה.
 • בעת הגשת חשבונית עבור הזמנת טובין יש לצרף לחשבונית את תעודת המשלוח החתומה.
 • בעת הגשת חשבונית עבור הזמנת יועצים יש לצרף לחשבונית את גיליון השעות (אקסל).
 • לאחר קבלת התשלום עבור חשבונית העסקה, יש לשלוח חשבונית מס קבלה אשר מסמך המקור שלה יהיה "חשבונית העסקה" ששולמה/ אושרה בפורטל.
 • ניתן לשלוח חשבונית מס קבלה עבור חשבונית עסקה אחת.
 • חשבונית מס הקבלה תיבדק אל מול נתוני חשבונית העסקה ותועבר אל הלקוח באופן אוטומטי.

קישורים לעמודים שימושיים:

         שליחת חשבונית עבור שורות הזמנה

         מדוע החשבונית נדחתה?

         תיקון חשבונית

         סטטוס חשבונית

         שליחת חשבונית עסקה

         שליחת חשבונית מס על בסיס חשבון עסקה

         סיבות לחשבונית בסטטוס "ממתינה"

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר