כתר

ספק יקר,
ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם מערכת Nipendo.
העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.
הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.
דגשים מרכזיים
1.     הזמנות
כל ההזמנות יוצגו בפורטל Nipendo ויחליפו את השיטה הנהוגה כיום.
2.     תעודות משלוח
לא נדרש לשלוח את תעודות המשלוח באמצעות Nipendo
תעודת משלוח אחת תתייחס רק להזמנה אחד
3.     חשבונית
חשבונית אחת תתייחס רק להזמנה/הסכם אחד ולתעודת משלוח אחת
התהליך העסקי
1.     קבלת הזמנות רכש
2.     אישור \ דחיית הזמנה
3.     אספקת טובין
4.     קליטת הסחורה במחסן הלקוח
5.     שליחת חשבונית מס על בסיס ההזמנה
חשבוניות
        מרגע זה, משלוח כל החשבוניות יבוצע רק דרך Nipendo בלבד.
        חשבונית תשלח רק בגין הזמנה המופיעה בפורטל.
        כל חשבונית תתייחס לתעודת משלוח אחת בלבד ולהזמנה אחת בלבד.
        יש לשים לב כי נתוני החשבונית המוקלדים בפורטל חייבים להיות זהים לנתוני תמונת חשבונית המקור כפי שיצאה ממערכת המידע.
        על מנת להימנע מאי תשלום החשבונית, חשבונית שנשלחה בעבר בנייר לא תשלח בשנית דרך Nipendo, וזאת על מנת למנוע כפילויות.
        במידה והחשבונית בסטאטוס "נדחתה", יש לטפל בהתאם לסיבת הדחייה הרשומה בפרטי החשבונית: לתקן את החשבונית בפורטל, לשלוח חשבונית חדשה ובמקרים של חוסר הסכמה ליצור קשר עם הגורם הרלוונטי בכתר.
         חשבוניות שנדחו בבדיקות הוולידציה לא ישלחו לכתר, באחריות הספק לתקן.
        חשבונית תשלח בגין הזמנה מאושרת בלבד.
חשבונית מס בגין הזמנה:
        ברמת כותרת החשבונית יש להזין את מספר הזמנת הרכש ואת מספר תעודת המשלוח של הספק.  
        ברמת שורת החשבונית יש להזין את מספרי שורות ההזמנה של הלקוח כפי שהן מופיעות בפורטל.


עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר