מענה להזמנת לקוח (אישור /דחייה)

ניתן להגיב (לאשר/לדחות) על הזמנות בסטטוס "חדשה" או "מעודכנת"

לתשומת לבך

אישור או דחיה של חלק מהשורות בהזמנה יש לבצע מתוך ההזמנה, ראה ערך אישור/דחית הזמנה ברמת שורה

•בחר הזמנה אחת או יותר, ולחץ על הכפתור הימני בעכבר.
•התפריט מראה את מספר ההזמנות עליהן תוכל להגיב בהתבסס על הסטטוס של ההזמנות שבחרת.

*במידה ובחרת לדחות את ההזמנה, עליך להזין את סיבת הדחייה.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר