העברה לארכיון

באפשרותך לנהל סביבת ארכיון עבור המסמכים המוצגים בפורטל.

קיימות מספר דרכים לביצוע הפעולה:

1. מתוך התצוגה הטבלאית- אם ברצונך להעביר מספר מסמכים במקביל, נכנס למודול המבוקש ונסמן ב-V את המסמכים שברצוננו להעביר לארכיון.

בסיום נלחץ על האייקון מטה

2. מתוך המסמך-

נכנס לפורטל לתצוגת המסמך שברצונך להעביר לארכיון. 

נלחץ על האייקון "העברה לארכיון" בצד שמאל למעלה.

טיפ

מומלץ להעביר לארכיון מסמכים שטופלו/ לא רלוונטיים.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר