חיפוש מהיר

 בכל מסכי הפורטל בצד שמאל למעלה קיימת האפשרות לחיפוש מהיר.

טיפ

חיפוש זה אידיאלי רק כשרוצים לאתר מסמך ספציפי.
אם ברצונך לאתר מספר מסמכים בעלי אופי משותף, השתמשו ב חיפוש מתקדם.

חיפוש מהמסך הראשי:

  • מחפש בכל המסמכים הקיימים בפורטל
  • ללא הגבלת תאריך מסמך (כל השנים)
  • ניתן להקליד מספר מסמך או חלק ממנו

לאחר הקלדת הנתון לחץ על "ENTER" במקלדת.

במסך הנוכחי הפורטל יבצע סינון על פי המודלים הקיימים בהתאם לנתון שהוקלד בשדה החיפוש המהיר במסך הראשי.

לחיצה כפולה על השורה תקשר לעמוד המסמך.

חיפוש ברמת מודול:

יש להגדיר את פרק הזמן הרלוונטי והאם להציג תוצאות מהארכיון.

נקליד בשדה החיפוש המהיר את הנתון הרלוונטי לחיפוש (ניתן להקליד מספר מסמך או חלק ממנו).

לאחר הקלדת הנתון נלחץ על "ENTER" במקלדת.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר