חברת חשמל סולארי

ספק יקר,

ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם מערכת Nipendo.

העבודה המשותפת צפויה לתרום לשני הצדדים, לזרז תהליכי תשלום, ולמנוע תקלות ואי-הבנות.

להלן מספר דגשים מרכזיים לגבי משלוח החשבונית עבור ייצור חשמל סולארי אל חח"י באמצעות מערכת Nipendo. הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.

תהליך עסקי:

1.      המלצת החשבון תישלח אל הפורטל בנוסף למשלוח שלה בדואר.

2.      הפקת החשבונית תבוצע על בסיס ההמלצה בלבד.

3.      חשבונית אחת תתבסס על המלצה אחת בלבד.

4.      סטאטוס החשבונית בצד הלקוח ישוקף בפורטל בכל רגע.

5.      תאריך התשלום - יקבע בהתאם לתנאי התשלום שבחוזה. התאריך הקובע כתאריך הבסיס לספירת ימי התשלום הוא תאריך משלוח החשבונית על ידי הספק בפורטל.

6.      יש לשים לב כי נתוני החשבונית המוקלדים בפורטל חייבים להיות זהים לנתוני תמונת חשבונית.

7.      במידה והחשבונית בסטאטוס "נדחתה", יש לטפל בהתאם לסיבת הדחייה המופיעה בפורטל:

         א.      לתקן את החשבונית בפורטל או לשלוח חשבונית חדשה.

         ב.      ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי בחח"י.

לצפיה בסרטון הדרכה

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר