יצירת דיווח אספקה

1. נכנס דרך התפריט הראשי ל"הזמנות לקוח".

2. נבחר את ההזמנה הרלוונטית על ידי לחיצה כפולה על שורת ההזמנה.

לתשומת לבך

אם מופיעה האופציה לאישור/דחייה של ההזמנה, יש לאשר תחילה את ההזמנה (הדרישה לאישור הזמנה נקבעת ע"י הלקוח).

מענה להזמנת לקוח (אישור /דחיה)

3.  נעבור ללשונית "דיווח אספקה" ונלחץ על "צור דיווח אספקה".

4.  נבחר את השורות הרלוונטיות להגדרת הדיווח ובסיום נלחץ על צור דיווח אספקה.

5.  נגדיר את תאריך האספקה.

6 .ואת הכמות לאספקה.

7. במידה ועולה הצורך לפצל את מועדי האספקה נשתמש בכפתור הבא.

נמלא את כל נתוני השורה בהתאם לאספקה.

בסיום, נלחץ על "שלח".

לאחר שליחת הדיווח על הלקוח להעביר התיחסות (אישור/דחיה) לשורת הדיווח.

הערה

האפשרות להגדרת דיווח אספקה להזמנה תלויה בהחלטת לקוח.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר