הפרופיל האישי שלי

בפרופיל האישי ניתן לערוך את הפרטים האישים, לשנות סיסמא, לעדכן שאלות אבטחה ולצפות בכמות השימושיים שבוצעו בפורטל בשנה האחרונה.

במטרה להיכנס לפרופיל האישי נלחץ על ה"חץ" בצידו השמאלי של המסך.הפרופיל בנוי מלשוניות, בסיום הגדרת המידע בלשוניות יש לבצע שמירה

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר