עדכון פרטים אישיים

האזור האישי מכיל נתונים אודות ההגדרות האישיות שלך.

על מנת לעדכן את פרטיך האישיים, נכנס אל "הפרופיל שלי"לאחר שסיימת לעדכן את ההגדרות הרלוונטיות עבורך,

נלחץ על "שמור שינויים" 

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר