הגדרת התראות בדוא"ל

על מנת לעדכן את קבלת ההתראות לכתובת המייל שלך נכנס אל אזור "הפרופיל שלי" ונלחץ על הלשונית "התראות בדוא"ל"

ניתן להגדיר את תיזמון ההתראות.

לתשומת לבך

ההתראות יגיעו לכתובת הדוא"ל המוגדרת בפרופיל המשתמש.

במידה והכתובת אינה תקינה, עליך לעדכן אותה בפורטל, ראה ערך עידכון פרטים אישיים.

בסיום נלחץ על "שמור שינויים".

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר