אמדוקס

ספק יקר,

ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם מערכת Nipendo.

העבודה המשותפת צפויה לתרום לשני הצדדים לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.

הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.

תהליך עבודה

  • שליחת חשבונית כנגד הזמנה (מסר ההזמנה איננו קיים בפורטל ניפנדו).
  • שליחת חשבונית לא כנגד הזמנה - מקרים בהם לא קיימת הזמנה או שקיימת אך איננה רלוונטית לספק.
  • קבלת סטטוס טכני מהלקוח ביחס לקליטת החשבונית.

כללי

  • יש לבחור ביישות הרלוונטית אצל הלקוח אליה מיועדת החשבונית:

- Amdocs Israel

- Amdocs Management

- Amdocs Networks

- Amdocs Software

  • בכדי לעמוד בתנאי התשלום כפי שנקבעו יש לשלוח את החשבוניות בסמוך למועד הפקתן.

חשבוניות

1.       חשבונית כנגד הזמנה:

- יש לציין את מספר ההזמנה בגוף החשבונית.

- יש לצרף את הזמנת הרכש לחשבונית ולהעלות כמסמך אחד (בנוסף לצרופות אחרות במידה ונדרש).

2.      חשבונית לא כנגד הזמנה:

הפרטים הנ"ל ישמשו את אמדוקס בניתוב החשבונית למאשר המתאים.

על מנת למנוע עיכובים בתהליך קליטת החשבונית, נא הקפידו על נכונות הפרטים:

  • מספר כרטסת (GL Account) - מספר התקציב כפי שהתקבל ממזמין העבודה, יחד עם מספר החטיבה, מופרד בנקודה. למשל: אם מספר התקציב הוא 53010 , ומספר החטיבה הוא 110, הערך הנדרש הינו:53010.110
  • שם איש קשר (Contact Person Name) שם איש קשר באמדוקס\מזמין העבודה באנגלית.
  • צרופות נוספות אשר מהוות בסיס לחשבונית ולאישורה יש לצרף לחשבונית ולהעלות כמסמך אחד.

הערה

תהליך העבודה משתנה מלקוח ללקוח בהתאם להחלטתו

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר