שראל

ספק יקר,

ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם מערכת Nipendo.

תעודת משלוח עבור אספקה ישירה

כאשר האספקה היא ישירה ללקוח הקצה, יש לשלוח את תעודת המשלוח לאחר ביצוע האספקה.

יש להעלות את תמונת תעודת המשלוח חתומה ע"י המקבל.

תעודת משלוח ללא תמונה זו לא תאושר.

תעודת משלוח עבור אספקה למלאי

החל מ- 01/21 שראל עוברים למרלו"ג חדש.

יש לשלוח תעודת משלוח טרם ביצוע האספקה בפועל.

אי שליחת תעודת המשלוח לפני האספקה יגרור עיכובים בקליטת הסחורה ובתשלום.

יש להזין עבור כל שורה תאריך תפוגה, מספר אצווה אחד ומספר סריאלי אחד.

שליחת תעודת משלוח

במסר ההזמנה משראל ניתן לראות האם מדובר בהזמנה לאספקה ישירה או אספקה למלאי לפי האינדיקציה הבאה:

בעת שליחת מסר תעודת המשלוח יש להקפיד לבחור את סוג המשלוח הנכון:

דגשים לשליחת תעודת משלוח לסוגי האספקה השונים

תעודת משלוח עבור אספקה ישירה

כאשר האספקה היא ישירה ללקוח הקצה, יש לשלוח את תעודת המשלוח לאחר ביצוע האספקה.

יש להעלות את תמונת תעודת המשלוח חתומה ע"י המקבל.

תעודת משלוח ללא תמונה זו לא תאושר.

תעודת משלוח עבור אספקה למלאי

החל מ- 01/21 שראל עוברים למרלו"ג החדש בנתניה.

יש לשלוח תעודת משלוח טרם ביצוע האספקה בפועל.

אי שליחת תעודת המשלוח לפני האספקה יגרור עיכובים בקליטת הסחורה ובתשלום.

במידה וידוע עבור כל שורה תאריך התפוגה, מספר האצווה והמספר הסריאלי- יש להזין אותם.

שורה תכיל תאריך תפוגה, מספר אצווה אחד ומספר סריאלי אחד.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר