שליחת תעודת משלוח


התהליך בנוי משבעה שלבים, בכל שלב יש למלא את שדות החובה המסומנים בכוכבית(*).

מספר דגשים לפני שמתחילים:

  • במידה וחסר נתון המערכת לא תאפשר להתקדם לשלב הבא.
  • רוב הנתונים נמשכים אוטומטית מההזמנה.
  • בסיום נלחץ על "אשר ושלח".

כעת נבחר באפשרות שלח תעודת משלוח מתוך התפריט הראשי .

שלב ראשון: 

נבחר את הלקוח אליו מיועדת התעודה.

במידה ושם הלקוח אינו מוצג נעזר בשדה החיפוש "חפש חברה".

שלב שני:

נלחץ על "בחר" ונאתר את ההזמנה הרלוונטית מתוך רשימת ההזמנות המוצגות.


בסיום נלחץ על "אישור".

שלב שלישי:

נמלא את נתוני הכותרת.

שלב רביעי:

המערכת מציגה באופן אוטומטי את כל שורות ההזמנה, במידה והנך רוצה לשלוח תעודה על חלק משורות ההזמנה לחץ/י על "ערוך שורות".

במסך "ערוך שורות" ניתן לשנות כמויות.

בשלב זה ניתן להוסיף אצוות, מספרים סידוריים וקבצים במידה ונדרש

בסיום נלחץ על "שמור שינויים".

הערה

שימו לב על שם הקובץ להכיל אותיות באנגלית בלבד

שלב חמישי:

נמלא את פרטי המשלוח והמקבל.

שלב שישי:

בשלב זה ניתן להוסיף הערה.

בסיום נלחץ על "אשר ושלח".

לתשומת לבך

במידה וכפתור "אשר ושלח" אינו מואר ככל הנראה יש נתון חסר. נא לוודא הימצאות כל הנתונים.

הערה

האפשרות לשליחת תעודת משלוח בפורטל מוגדרת ע"י הלקוח.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר