הקמת משתמש חדש

מנהל המערכת רשאי להקים משתמשים לגישה לפורטל.

לכניסה לסביבה נלחץ על החץ בצידו השמאלי של המסך ליד שם המשתמש ושם החברה, ונבחר באפשרות 'הגדרות חשבון'.

נבחר בלשונית 'משתמשים'.

להקמת משתמש חדש נלחץ על כפתור 'צור חדש'.


לאחר מכן נעבור להגדרת פרטי המשתמש.

בלשונית 'פרטי המשתמש' נגדיר את הנתונים הבאים: שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני, תפקיד בארגון וסוג המשתמש.

בלשונית 'גישה למודולים' נגדיר את תצוגת התפריט והמודולים הרלוונטיים עבור המשתמש.

בסיום נלחץ על 'שמור' והמשתמש החדש יקבל התראה על יצירת היוזר שלו במייל ויוכל להיכנס לפורטל.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר