הקמת משתמש חדש

מנהל המערכת רשאי להקים משתמשים לגישה לפורטל.

לכניסה לסביבה נלחץ על החץ בצידו השמאלי של המסך לצד שם החברה.

נבחר באפשרות "הגדרות חשבון".

נבחר בלשונית "ניהול משתמשים".

להקמת משתמש נלחץ על "צור חדש".נדרשת התיחסות להודעה המוצגת ולאחר מכן נעבור לההגדרת פרטי המשתמש.

בלשונית "פרטי המשתמש" נגדיר את הנתונים הבאים: שם משתמש, שם פרטי ומשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, תפקיד בארגון.

בלשונית "גישה למודולים" נגדיר את תצוגת התפריט עבור המשתמש.

בסיום נלחץ על "שמור".

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר