ניהול משתמשים

לכניסה לסביבת "ניהול משתמשים" נלחץ על החץ בצידו השמאלי של המסך לצד שם החברה.

נבחר באפשרות "הגדרות חשבון". נבחר בלשונית "ניהול משתמשים".

 כעת מוצגים כל משתמשי המערכת הקיימים תחת האתר "אמיתי טסט", לחיצה על שלוש הנקודות לצד המשתמש תציג את הפעולות שניתן לבצע עבורו.

על מנת לערוך משתמש נלחץ על "פרטים" ואז על כפתור "ערוך" המופיע בחלון "פרטי משתמש" שנפתח עבורנו ולסיום "שמור".

אפשרותך להוסיף משתמש על ידי לחיצה על "צור חדש".

דרישת התיחסות להודעה המוצגת ולאחר מכן נעבור לההגדרת פרטי המשתמש.

בלשונית "פרטי המשתמש" נגדיר את הנתונים הבאים: שם משתמש, שם פרטי ומשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, תפקיד בארגון.

בלשונית "גישה למודולים" נגדיר את תצוגת התפריט עבור המשתמש.

בסיום נלחץ על "שמור".

כמו כן, ניתן לבצע חיפוש של משתמש על ידי הזנת מלל חופשי בשורת החיפוש.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר