שימוש בארכיון

במטרה לצפות במסמכים שהועברו לארכיון נכנס לתצוגת המסמכים דרך התפריט הראשי.

 בראש הטבלה מוצגות האפשרות לסינון הנתונים.

בחירה באפשרות "כן"- תציג רק את המסמכים שהועברו לארכיון.

בחירה באפשרות "לא"- המערכת לא תציג נתונים שהועברו לארכיון.

בחירה באפשרות "הכל"- תציג מסמכים שעברו לארכיון לצד מסמכים שלא הועברו.

הערה

קיימת האפשרות לשחזר מסמך מהארכיון.

ראה ערך שחזור מסמך מארכיון

לתשומת לבך

ברירת המחדל היא הצגת נתונים מהסביבה הראשית ולא הצגת נתונים שהועברו לארכיון.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר