דחייה בגין אישור הזמנה

סיבת הדחייה: ההזמנה או שורות ההזמנה הקשורה לחשבונית זו לא אושרו.

הסבר: במקרה בו הלקוח דורש אישור הזמנה וההזמנה או חלק משורות ההזמנה שבגינה או בגינן נשלחה החשבונית, לא אושרה\אושרו טרם שליחת החשבונית, תדחה החשבונית.

פעולות לביצוע: יש לאשר את ההזמנה או שורות ההזמנה ולשלוח את החשבונית בשנית.

איך מאשרים הזמנה?

הערה

האפשרות לאישור הזמנה תלויה בהגדרת הלקוח.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר