טיפול בחשבונית בסטטוס ממתינה- לקוח

תחילה נכנס דרך התפריט הראשי לאפשרות "דוח חשבוניות שגויות ללקוח" במטרה לאתר את החשבוניות הרלוונטיות.

נבצע סינון בעזרת ה חיפוש מתקדם.

נלחץ לחיצה כפולה על שורת החשבונית הרלוונטית.

במסך זה ניתן להבחין בכל פרטי החשבונית, התצוגה בנויה מלשוניות- כל לשונית חושפת מידע נוסף אודות החשבונית.

 לאחר בדיקתכם יש להגדיר סטטוס לחשבונית.

נלחץ על האייקון "פעולות לביצוע" בצידו השמאלי של המסך.

כעת מוצגות כל הפעולות שניתן לבצע אודות החשבונית שבחרנו.

בהתאם להחלטתך, יש לבחור מבין האפשרות את הפעולה הנדרשת, הסטטוס יתעדכן לאחר לחיצה על "אשר".

טיפ

באפשרותך לשמור את החיפושים הנפוצים שלך לצורך שימוש חוזר. אופציה זו תחסוך לך את הגדרת החיפוש המתקדם בכניסה הבאה למערכת.

הערה

בדחיית חשבונית נא לכתוב בשדה המוצג הערה ברורה לטובת הספק

בשחרור חשבונית מסטטוס ממתינה לא חובה לציין הערה.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר