טבע

ספק יקר,

ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם מערכת Nipendo.

העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים לייעל את תהליך הטיפול בחשבוניות, לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.

הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.

התהליך העסקי

1. שליחת חשבונית לטבע

2. קבלת סטאטוס חשבונית- בתהליך, אושרה, שולמה או נדחתה

תרשים התהליך העסקי

מקרא:

1. הספק שולח חשבונית מס אל טבע באמצעות הפורטל

2. אפשרות נוספת היא לשלוח חשבונית ישירות מתוך מערכת המידע שלך באמצעות ממשק B2B לניפנדו  (פנה לצוות המכירות לפרטים נוספים)

3. טבע ישלחו לפורטל את סטטוס החשבונית העדכני- אושרה, בתהליך, נדחתה (ואת סיבת הדחייה). בחשבונית המתעדכנת לסטטוס "אושרה", יתעדכן תאריך התשלום העתידי.

דגשים מרכזיים

חשבוניות

 • יש לבחור את החברה הרלוונטית בהתאם לתהליך עבודתך - טבע או ס.ל.א.
 • לא ניתן לקלוט חשבונית מחדש למעט במקרה שנדחתה קודם לכן.
 • ניתן לקלוט חשבוניות עם תאריך מ-6 החודשים האחרונים בלבד.
 • נתוני החשבונית המוקלדים בפורטל חייבים להיות זהים לנתוני תמונת חשבונית המקור כפי שיצאה ממערכת המידע שלך.
 • יש לציין את מספר ההזמנה בגוף החשבונית.
 • במספר הזמנה יש להשתמש במספרים בלבד, למעט הזמנות במבנה AGXXXXXXXX.
 • מספר ההזמנה חייב להיות בדיוק כפי שמופיע על גבי ההזמנה, ללא תוספות או רווחים.
 • ניתן לשייך כל חשבונית להזמנה אחת בלבד.
 • תמונת החשבונית המועלה בפורטל חייבת להיות מקור או העתק נאמן למקור עם חתימה ידנית וחותמת.
 • מסמכים נלווים לחשבונית - במידה ויש ברשותך מסמכים שעליך לצרף לחשבונית, יש לסרוק את המסמכים הנלווים בצמוד לתמונת החשבונית ולהעלותם כמסמך אחד, במעמד העלאת החשבונית.
 • חשבונית בסטאטוס "נדחתה"- יש לטפל בהתאם לסיבת הדחייה הרשומה בפרטי החשבונית:

         1.      לתקן את החשבונית בפורטל או לשלוח חשבונית חדשה.

         2.     להתקשר לאיש הקשר הרלוונטי בטבע.

חשבונית זיכוי

 • בשליחת החשבונית יש לציין את מספר חשבונית החיוב אותה מזכים וגם את מספר ההזמנה אליה מתייחסים.

הערה

תהליך העבודה משתנה מלקוח ללקוח בהתאם להחלטתו

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר