דו"ח חשבוניות שגויות

הדוח מאפשר הצגה נוחה של סיבת הדחיה/ המתנה של החשבוניות.

ניתן לבצע את הסינון לפי מספר פרמטרים, אותם ניתן לאתר בחיפוש המתקדם.

1. תחילה נבחר בתפריט הראשי את האפשרות "דוח חשבוניות שגויות".2.  החשבוניות מוצגות בטבלה.

כל חשבונית תוצג בהתאם למספר השורות השגויות שיש עבורה, כלומר אם חשבונית מורכבת משתי שורות ושתיהן נכשלו החשבונית תוצג פעמיים בטבלה.

 בסוף הטבלה ניתן לזהות עמודה המציגה את "מקור הדחיה" ולאחריה עמודה המציגה את "הערת הדחיה".

2. במטרה לסנן את רשימת החשבוניות נכנס "לחיפוש המתקדם".

ניתן לסנן את התצוגה לפי הפרמטרים הבאים:

  • פרטי חשבונית- מספר חשבונית, סטטוס, סוג חשבונית.
  • טווח תאריכים- הגדרת תאריכים ספציפים. ברירת המחדל היא הצגת כל התאריכים
  • בדיקות חשבונית- סוג בדיקה אוטומטית, מקור הדחיה (מערכת, ידני- איש כספים בצד הלקוח, ERP- דחיה מצד מערכת המידע של הלקוח,בהמתנה)
  • מסמכים קשורים- לחפש לפי מסמך שקשור לחשבונית.
  • פרטי שותף עיסקי- ניתן להגדיר ספקים/ לקוחות מסוימים לחיפוש.
  • אחר- אפשרות לסנן חשבוניות עם/ בלי צרופות, הצגת ארכיון כן/לא.

חשבוניות לא עברו בדיקות ואלידציה בהתאם להגדרת הלקוח.

טיפ

ניתן לשמור על המסך הראשי של הפורטל את החיפוש שהגדרתם על ידי לחיצה על "שמור חיפוש" בתחתית המסך

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר