איכילוב

ספק יקר,

ראשית, ברצוני להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם nipendo. 

להלן מספר דגשים מרכזיים לגבי משלוח החשבונית אל איכילוב באמצעות מערכת nipendo.

הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.

בעקבות ההתחברות אל nipendo, לא יבוצע כל שינוי בתהליכים העסקיים מול איכילוב.

כללי

מעתה, כל ההזמנות וקבלות הטובין יוצגו ב nipendo

הנתונים המוצגים משקפים לספק את תמונת העסקה המלאה מול איכילוב, משלב ההזמנה ועד התשלום

הפורטל הינו אינטראקטיבי ויש לשלוח באמצעותו את החשבונית ישירות אל איכילוב.

תהליך עסקי:

1. קבלת הזמנות רכש.

2. שליחת תעודות משלוח.

3. קליטת קבלות טובין.

4. משלוח חשבונית מס על בסיס הזמנה או קבלה.

5. קבלת סטאטוס לחשבונית.

חשבונית מס

1.מרגע זה, משלוח כל החשבוניות יבוצע דרך nipendo בלבד.

2. חשבונית אחת תתייחס להזמנה אחת בלבד

3. ניתן לשלוח מספר חשבוניות עבור הזמנה אחת.

4.  נדרש להזין במסר החשבונית מס' תעודת משלוח אחד בלבד.

5. חברות הלקוח שבתיחום הפרויקט:

-המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי – ח.פ 500106919

-תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי ת"א – ח.פ 580007102

-עמודת ידידי המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי בת"א – ח.פ 580128593

5. במעמד משלוח החשבונית יש להקליד את כל מספר החשבונית (אותיות ומספרים).

6. ניתן לשלוח חשבונית עד 6 חודשים מתאריך הפקתה.

7. במידה וישנה קבלה במערכת, מומלץ לשלוח את החשבונית על בסיס הקבלה.

8. אם אין קבלה מתאימה במערכת, ניתן לשלוח את החשבונית על בסיס ההזמנה.

9.  הצמדות- יש לציין בנתוני החשבונית את המחיר ליחידה כולל ההצמדה.
    בשליחת חשבונית על בסיס קבלה יוצגו הסכומים לאחרי ביצוע חישובי ההצמדה על ידי הלקוח.

10. יש לשים לב כי נתוני החשבונית המוקלדים בפורטל חייבים להיות זהים לנתוני תמונת חשבונית המקור כפי שיצאה ממערכת המידע בצד הספק.

11. מטבעות – מטבע החשבונית שקלי, נדרש להזין את שער החליפין ומטבע שורת ההזמנה בשורת החשבונית במידה והיא כנגד הזמנה עם שורות מט"ח.

12. תאריך החשבונית צריך להיות תואם ליום אספקת הסחורה\סיום השירות

13. בעת אספקת הטובין באתר האספקה יש להעביר את תעודת המשלוח המודפסת.

14. לא נדרש לשלוח חשבונית כנגד הסכמים, אלא כנגד הזמנות רכש בלבד.

15. חשבונית זיכוי ניתן לשלוח כנגד חשבונית חיוב מקורית או כנגד הזמנת החזרה בלבד.

16. במעמד שליחת החשבונית יש לציין בשדה הרלוונטי את סוג מסמך המקור (הזמנת החזרה \ חשבונית חיוב מקורית) ומס' מסמך מקור זה.

סטאטוס החשבונית:

ממתינה- החשבונית ממתינה לטיפול בהתאם לסיבה המפורטת בלשונית הבדיקות:
1. לתקן את החשבונית בפורטל או לשלוח חשבונית חדשה.
2. להמתין לטיפול החשבונית על ידי הלקוח.

נדחתה- במידה והחשבונית בסטאטוס "נדחתה", יש לטפל בהתאם לסיבת הדחייה המופיעה בפורטל:
1. לתקן את החשבונית בפורטל או לשלוח חשבונית חדשה.
2. במידה וקיימת מחלוקת עסקית, ניתן ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי באיכילוב.

בתהליך- החשבונית עברה את בדיקות הוולידציה בהצלחה וכעת נמצאת בתהליך אישורים פנימי אצל הלקוח

אושרה- החשבונית אושרה לתשלום ויופיע תאריך התשלום הצפוי במסך החשבונית

שולמה- החשבונית שולמה

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר