תרו - Taro

ספק יקר,

ראשית, ברצוני להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם nipendo. 

להלן מספר דגשים מרכזיים לגבי משלוח מסרים אל תרו באמצעות מערכת nipendo.

הנחיות אלו נועדו לייעל את תהליך קבלת ואישור ההזמנות מהלקוח.

חשוב להדגיש שתהליך שליחת החשבוניות לא יתבצע דרך ניפנדו, אלא כפי שמתבצע כיום.

בעקבות ההתחברות אל nipendo, לא יבוצע כל שינוי בתהליכים העסקיים מול הלקוח.

כללי

מעתה, כל ההזמנות וקבלות הטובין יוצגו ב nipendo

הפורטל הינו אינטראקטיבי ויש לשלוח באמצעותו את המסרים ישירות ללקוח.

מסרים אלו יתעדכנו באופן אוטומטי במערכת הERP של תרו ולכן יש להקפיד לדווח נתונים נכונים ומדויקים ככל הניתן.

תהליך עסקי:

1. קבלת הזמנות רכש מהלקוח

2. קליטת קבלות טובין מהלקוח

3. משלוח אישור הזמנה אל הלקוח

4. משלוח דיווח אספקה אל הלקוח

מסר אישור הזמנה:

1. בעת קבלת ההזמנה יש להעביר בגינה מסר אישור הזמנה.

2. מסר אישור הזמנה יכיל התייחסות לכל שורות ההזמנה (אישור \ דחייה לכל שורה), במקרים של דחית שורה - יש לציין את סיבת הדחייה ללקוח.

3. לאחר שליחת מסר אישור ההזמנה, סטטוס ההזמנה יתעדכן בהתאם בפורטל ניפנדו.

4. לבקשת הלקוח יש להעביר מסר אישור הזמנה לכל אחת מההזמנות הפתוחות.

מסר דיווח אספקה:

1.לאחר העברת מסר אישור הזמנה, יש להעביר את מסר דיווח האספקה.

2.לא ניתן יהיה להעביר מסר דיווח אספקה לפני שיועבר מסר אישור ההזמנה.

3.במסר דיווח האספקה יש לציין עבור כל שורת הזמנה את מועד האספקה, והכמות שתסופק.

4.ניתן לפצל עבור כל שורת הזמנה מס' מועדי אספקה, ובכל מועד לציין את הכמות שתסופק.

5.ניתן להעביר כמות נמוכה או שווה לכמות שבשורת ההזמנה, לא ניתן להעביר כמות כוללת אשר גדולה מהכמות בשורת ההזמנה.

6.לאחר שליחת מסר דיווח האספקה יועבר מהלקוח מסר סטטוס (אישור \ דחייה).

7. במקרה של דחייה – על הספק לשדר מסר דיווח אספקה חדש ומתוקן

*במקרים של מחלוקת\פערים עסקיים עם הלקוח – יש לפנות לקניין הרלוונטי בצד תרו.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר