שידור חשבונית דרך פורטל ניפנדו - Side by side

בפלטפורמת ניפנדו קיימת שיטת שליחה בשם Side by side – שיטה זו מאפשרת לראות את תמונת החשבונית לאורך כל תהליך השליחה לצורך הקלה על הספק.

התהליך מתקיים כך:

1] נבחר את ההזמנה שאנחנו רוצים לבסס עליה חשבונית, ונלחץ על הכפתור: "הפוך לחשבונית מס".

2]נגיע לדף:"העלה תמונת חשבונית", נעלה את הקובץ של תמונת החשבונית שהפקנו [מומלץ שיהיה בפורמט PDF] דרך הכפתור "חפש קובץ".

לאחר מכן,נוכל לראות את תמונת החשבונית משמאל עד לשליחת החשבונית,
נלחץ "הבא" להמשך.
3]דף "פרטי הכותרת", בו נצטרך למלא את פרטי החשבונית. שימו לב שכל שורה שמצורפת אליה כוכבית אדומה הינה שורת חובה[עשוי להשתנות בין לקוחות].

נלחץ "הבא" להמשך.

*שימו לב שאם מספר תעודת משלוח מסומן כשורת חובה, ואינכם מספקים תעודת משלוח, עליכם לרשום את מספר החשבונית בפעם השנייה.

4]דף "שורות החשבונית", בו נוכל לראות ולבחור האם נחייב על כל ההזמנה או רק על חלק ממנה:

-באפשרותנו לבחור את כל שורות ההזמנה או רק את השורות הרלוונטיות.
אפשר גם לערוך סכומים וכמויות בהתאם למה שנרצה לחייב כל עוד הערך הספרתי אינו גבוה מזה שהציב הלקוח.

נלחץ "הבא" להמשך.

5] דף "סכום החשבונית", בו נקבע את אחוזי ההנחה שאנו מספקים, ובין אם הספק עוסק מורשה או עוסק פטור. שימו לב שבאפשרותכם לראות חישוב אוטמוטי של הסכום חיוב לפני ואחרי מע"מ.

נלחץ "הבא" להמשך.

6] דף "אשר את פרטי החשבונית", בו נוודא שכל הפרטים שרשמנו אכן תואמים לתמונת החשבונית, ולאחר מכן נלחץ על הכפתור הכחול "שלח".

-את החשבוניות ששלחנו עד כה נוכל לראות בעמודה 'חשבוניות שנשלחו'.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר