מודול חיבור ספקים/שותפים עסקיים - לוח מחוונים

כחלק סטנדרטי ממודול חיבור ספקים יצרנו בשבילכם לוח מחוונים המתאר לכם בצורה הטובה ביותר את מצב הצטרפות הספקים וקצב התחברות השותפים העסקיים שלכם אל מערכת ניפנדו כך שיוכלו להתחיל לממש את מערכת העסקים אתכם מהר ככל שניתן.

הלוח בנוי מחמישה דוחות אשר כל אחד מייצג מימד או מדד אחר בניתוח פעילות ההצטרפות לרשת העסקית של ניפנדו:

שותפים עסקיים שהוזמנו - כמות שותפים עסקיים אשר זומנו להצטרף למערכת בפרק הזמן שהוגדר. חלק מהזימונים הושלמו, נרשמו ופעילים ואחרים עדיין בתהליכי חיבור.

שותפים עסקיים שנרשמו – כמות שותפים עסקיים בסטטוס הסתיים, כלומר ספקים שבפרק הזמן שהוגדר התטרפו לקהילת העסקים של ניפנדו ופעילים,  לדוגמא, יכולים לקבל הזמנות  ולשלוח חשבוניות.

קצב רישום – דוח זה מתאר את אחוז כל הספקים הצטרפו לקהילת העסקים של ניפנדו בתקופת הזמן שהוגדרה מתוך כלל השותפים שהומנו להצטרף. מדד זה מייצג את אחוז 'ההצלחה' בחיבור שותפים עסקיים.

חלוקה לפי סטטוסים – דוח זה מפרט חלוקה לסטטוסים השונים של כל השותפים שהוזמנו בפרקה זמן המוגדר. בדוח זה ניתן לראות את היחס בין שלבי החיבור השונים ולעזור בתחקור בעיות בחיבור ספקים כגון שיעור גבוהה של כתובת מייל שגויה, לדוגמא.

מגמת ההצטרפות – דוח זה מתאר את קצב ההצטרפות לאורך זמן. ניתן לשנות את יחידות הזמן בתוך פרק הזמן הנבדק, כלומר, בתקופה של שישה חודשים לפי שבועות או חודשים.

את המידע ניתן לראות במספר פרקי זמן מימים שבועות, חודשים ועד שנה.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר