שליחת חשבוניות דיגיטליות לכלל הלקוחות

שירות המאפשר לספק לשלוח חשבוניות לכלל הלקוחות שלו.

הלקוח יכול להיות חלק מלקוחות ניפנדו ואז יעברו החשבוניות בתהליך הרגיל, או לקוח שאינו חלק מניפנדו כלל ואז יקבל את החשבונית במייל.

הספק יוכל לנהל את החשבוניות, 

לראות האם נשלח המייל, האם נפתח, האם המייל נכשל והאם כתובת המייל שגויה.

בעתיד יתאפשר גם ניהול תשלומים לצורך מעקב.

תהליך שליחת החשבונית יהיה זהה לתהליך שליחת החשבונית היום.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר