SAML - SSO

השימוש ב SAML מאפשר למשתמש להכנס לפורטל ניפנדו בלחיצה אחת על אייקון שנמצא על שולחן העבודה שלו וללא צורך בהכנסת פרטי כניסה כל פעם.

מיתרונות השימוש  - SSO

ניהול משתמשים ע"י האירגון ע"י שימוש ב- active directory.

במידה ומשתמש עובר תפקיד, מספיק לשנות את ה - active directory שלו ובכך למנוע כניסתו למערכת.

החיבור מאובטח לחלוטין - יש צורך להגדיר בשני הצדדים נתונים שונים שיאפשרו את אימות החברה והחיבור הנ"ל

חווית המשתמש משתפרת.

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר