הזמנות לקוח - מעבר בין לשוניות

על מנת להגיע להזמנות לקוח נלחץ על "הזמנות לקוח" באחת מהדרכים הבאות:

בהזמנות לקוח קיימות 2 לשוניות (מסומנות במלבן צהוב)

לשונית "סיכום נתונים" מיועדת לסיכום הנתוני הזמנות לפי פרק זמן שנבחר. 

על מנת לראות את רשימת ההזמנות נעבור ללשונית "הזמנות לקוח"

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר