שליחת חשבונית מס - פורטל ישן

ישנן 2 דרכים לשלוח חשבונית מס בפורטל הישן של ניפנדו:

**שימו לב כי תהליך שליחה זה ניתן רק דרך דפדפן האקספלורר לאחר שמגדירים את הדפדפן כך - הגדרת תאימות תצוגה.

שליחת חשבונית מס עבור חשבונית עסקה-

נכנס לתקייה של חשבוניות ונבחר בחשבוניות ברשת.נעלה את קובץ החשבונית ונזין את הסיסמא (nipendo והח"פ של החברה ברצף)

לאחר מכן נמשיך לעמוד הבא.

נבחר את הלקוח אליו אנחנו מעוניינים לשלוח את החשבונית ונלחץ "הבא".

בעמוד הבא פרטי הספק יוזנו באופן אוטומטי, יש למלא את המלבנים שמסומנים בצהוב

נזין את מספר החשבונית עסקה שאושרה לתשלום, לאחר שנבחר אותה סכומי החשבונית יתעדכנו באופן אוטמטי.

בסיום נלחץ על "שלח".


2. שליחת חשבונית עבור טיוטת חשבון-

נגיע לעמוד האחרון של הזנת הנתונים באותה צורה כמו שמפורט למעלה.

פרטי הספק יהיו מוזנים באופן אוטומטי.

יש לשנות את ההגדרה של "חשבונית מבוססת על" ל-טיוטת חשבון. בנוסף, נזין את פרטי החשבונית.

נזין את מספר הטיוטת חשבון ב"גוף" ולאחר שנבחר אותה, הסכומים יתעדכנו אוטומטית. בסיום נלחץ על "שלח".


עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר