עריכת סכום החשבונית

על מנת לערוך את סכום החשבונית מתוך ההזמנה, כלומר לשלוח חשבונית על סכום חלקי מתוך ההזמנה (הזמנת מסגרת),

נערוך את הסכומים אך ורק בעמוד של "שורות החשבונית".

נבחר את השורה/שורות הרלוונטית שעליה נרצה לשלוח את החשבונית.

נערוך את "מחיר ליח' במטבע החשבונית" או לחלופין את ה"כמות" בהתאם לחשבונית שהפקנו כך שהסכומים לפני מע"מ יתאימו לנו.

שימו לב - לא ניתן לנצל סכום גבוה מסכום השורה ההתחלתי. 


בנוסף, במידה ובוצע ניצול חלקי של השורה בחשבונית קודמת, ותרצו ולהשתמש באותה שורה, יש לבדוק את היתרה באותה שורה.

את היתרה ניתן לראות בהזמנה בלשונית של "פריטים":

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר