אורמת

ספק יקר,

ברצוננו להודות לך על שיתוף הפעולה בעבודה עם מערכת Nipendo.

העבודה המשותפת עשויה לתרום לשני הצדדים לזרז תהליכי תשלום ולמנוע תקלות ואי-הבנות.

הנחיות אלו נועדו למניעת עיכובים בתהליך הקליטה ואישור החשבוניות.

תהליך העסקי

 • קבלת הזמנה מאורמת לפורטל ניפנדו.
 • שליחת חשבונית מס על בסיס ההזמנה.
 • קבלת מסר סטאטוס חשבונית מאורמת.

חשבוניות

 • מרגע זה, משלוח כל החשבוניות יבוצע רק דרך Nipendo בלבד.
 • כל חשבונית תתבסס על הזמנה אחת בלבד.
 • ברמת כותרת החשבונית יש להזין את מספר הזמנת הרכש של אורמת (PO-OSLXXXXX). בשורות החשבונית יש לציין את מספר השורה בהזמנה אליה מתייחסת שורת החשבונית.
 •  על מנת להימנע מאי תשלום החשבונית, חשבונית שנשלחה בעבר בנייר לא תשלח בשנית דרך ניפנדו, וזאת על מנת למנוע כפילויות.
 • מועד התשלום - יקבע בהתאם לנקוב בהזמנה,  התאריך הקובע כבסיס לתשלום ייקבע לפי תאריך העלאת החשבונית בניפנדו למעט חשבוניות שנדחו, ולא אושרו (קודמו לסטטוס אישור בפורטל)  קודם לכן.
 • ניתן להקליד חשבוניות רק עבור הזמנות שנשלחו אלייך דרך הפורטל.
 • יש לשים לב כי נתוני החשבונית המוקלדים בפורטל חייבים להיות זהים לנתוני תמונת חשבונית המקור כפי שיצאה ממערכת המידע שלך.
 • בחשבונית זיכוי יש לציין את מספר חשבונית החיוב, מספר הזמנה, מספר שורת ההזמנה.
 • מסמכים נלווים לחשבונית - במידה ויש ברשותך מסמכים שעליך לצרף לחשבונית, יש לסרוק את המסמכים הנלווים בנפרד לתמונת החשבונית ולהעלותם כצרופה נפרדת במעמד העלאת החשבונית.
 • במידה והחשבונית בסטאטוס "נדחתה", יש לטפל בהתאם לסיבת הדחייה הרשומה בפרטי החשבונית:

        a. לתקן את החשבונית בפורטל או לשלוח חשבונית חדשה.

        b. ליצור קשר עם איש הקשר הרלוונטי באורמת.

 • חשבוניות שנדחו בבדיקות הוולידציה לא ישלחו לאורמת, באחריות הספק לתקן אותם. 

הערה

תהליך העבודה משתנה מלקוח ללקוח בהתאם להחלטתו

עדין זקוק לעזרה? צור קשר צור קשר